Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ontdek alle ideeën op de kaart

Fase 5: opmaak van een tragewegenplan

01-01-2023

Op basis van de participatiemomenten wordt een tragewegenplan opgesteld dat beantwoordt aan alle wensen op vlak van recreatief gebruik, mobiliteit, natuur- en landschappelijke beleving.  Het eindresultaat van dit trage wegenproject omvat:  Een trage wegenplan. Dit is een uitgebreid kader voor een onderbouwd trage wegenbeleid met handvaten voor o.a. de opmaak van beheerplannen.   Het actieplan. Dat bestaat uit een duidelijk overzicht van alle mogelijke toekomstige acties. Deze acties worden opgedeeld in verschillende categorieën (aanleggen/verleggen, comfort verhogen, gebruiksafspraken, …). Op basis van het actieplan wordt een uitvoeringsplan met duidelijke prioriteren opgemaakt.   Het digitale kaartmateriaal:  Actuele toestand van de trage wegen;  Trage trekpleisters;  Potentiële nieuwe verbindingen;  Knelpunten  Acties uit het actieplan  Prioritaire acties  Foto’s van alle trage wegen en knelpunten 

Fase 4: participatiemomenten

28-11-2022

Partners en inwoners van de stad kunnen hun ideeën geven. Hiermee willen we een trage wegenplan op maat van de noden en wensen van iedereen realiseren. Tijdens de participatiemomenten is er ruimte voor suggesties, voorstellen en kritisch debat. Via de digitale bevraging kon iedereen ideeën doorgeven via de MAP IT-methode. Aan de hand van een interactieve kaart en verschillende vragen brengen we alle noden en wensen in kaart. Deze resultaten vormen de leidraad voor het toekomstige tragewegenplan.     

Meer nieuws & activiteiten

Trage wegen Hoogstraten

Een nieuw tragewegenplan voor Hoogstraten!

Meer info over het project

Trage wegen

Op de tijdlijn hieronder vind je meer info over de verschillende fases.