Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Fase 2: terreininventarisatie

Om de werkkaart aan de actuele situatie op het terrein te toetsen, hebben de vrijwilligers, de ‘padvinders’,  de bestaande, trage wegen geïnventariseerd in de Trage Wegenapp. Zo kwamen we tot uniforme, kwaliteitsvolle data. De app toont de eerder opgemaakte werkkaart van alle ingetekende trage wegen. Per trage weg werd een gestandaardiseerde vragenlijst ingevuld. Hierbij werd gepeild naar de toegankelijkheid, de traceerbaarheid, de toestand en de breedte van de weg.  Daarnaast kreeg de padvinder de kans om knelpunten nauwkeurig aan te geven en opmerkingen/advies te geven. 

Deel op facebook
Deel op twitter