Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Fase 5: opmaak van een tragewegenplan

Op basis van de participatiemomenten wordt een tragewegenplan opgesteld dat beantwoordt aan alle wensen op vlak van recreatief gebruik, mobiliteit, natuur- en landschappelijke beleving. 

Het eindresultaat van dit trage wegenproject omvat: 

 • Een trage wegenplan. Dit is een uitgebreid kader voor een onderbouwd trage wegenbeleid met handvaten voor o.a. de opmaak van beheerplannen.  
 • Het actieplan. Dat bestaat uit een duidelijk overzicht van alle mogelijke toekomstige acties. Deze acties worden opgedeeld in verschillende categorieën (aanleggen/verleggen, comfort verhogen, gebruiksafspraken, …). Op basis van het actieplan wordt een uitvoeringsplan met duidelijke prioriteren opgemaakt.  
 • Het digitale kaartmateriaal: 
  • Actuele toestand van de trage wegen; 
  • Trage trekpleisters; 
  • Potentiële nieuwe verbindingen; 
  • Knelpunten 
  • Acties uit het actieplan 
 • Prioritaire acties 
 • Foto’s van alle trage wegen en knelpunten 
Deel op facebook
Deel op twitter