Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over het project

Trage wegen zijn paden die bedoeld zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, tot midden het centrum van Hoogstraten. Verhard of onverhard, breed of smal, een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers. 

Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. De afgelopen jaren gingen heel wat trage wegen verloren. Ze verdwenen onder nieuwe verkavelingen en industrieterreinen, ze werden afgesloten door eigenaars of gingen verloren door een gebrek aan onderhoud. 

Met de opmaak van een trage wegenplan willen we in Hoogstraten ons netwerk aan trage wegen beter in beeld krijgen. Om de wegen beter te onderhouden en te gebruiken, het netwerk te sluiten, maar ook om wegen die nergens naartoe leiden of niet toegankelijk zijn uit beeld te brengen. 

Zo’n Trage wegenplan komt er niet vanzelf. Met de steun en de ervaring van Regionaal Landschap de Voorkempen doorlopen we een traject dat uit verschillende stappen bestaat. Benieuwd naar het traject? Op onze tijdlijn vind je meer info over de verschillende fases.

Deel op facebook
Deel op twitter