home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Kalender

TESTMAATREGEL: enkele richting in (een stukje van) de Sint-Janstraat.

17-05-2023

Wat?

Sinds begin juni wordt een bijkomende verkeersmaatregel uitgetest in de Sint-Janstraat. Daar geldt nu beperkt éénrichtingsverkeer in de richting van Worteldorp. Enkel fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A mogen nog in twee richtingen rijden.

Waarom?

Het kruispunt Sint-Janstraat x Worteldorp x Zandstraat is een cruciaal punt dat verschillende fietsstraten met elkaar verbindt en waar 's morgens en 's avonds veel schoolkinderen oversteken. De (her)inrichting van dit kruispunt is belangrijk om fietsers en voetgangers veilig te laten oversteken.

We streven hier naar een bajonetkruispunt: een kruispunt dat uit twee T-splitsingen bestaat, die op een relatief korte afstand aan een doorgaande weg tegenover elkaar liggen.

Het voordeel hiervan is dat één centraal zebrapad voldoende is om veilig over te steken. Met slechts één in plaats van twee zebrapaden hebben de gemachtigde opzichters 's morgens een veel beter zicht op aankomende fietsers en voetgangers. Zij kunnen dan in één beweging oversteken van de ene hoek van het kruispunt (aan de bakker) naar de andere hoek (aan de boerderij).

Hiervoor is extra ruimte nodig in de Sint-Janstraat, aan de kant waar het zebrapad zou komen, zodat er een gemengd voet/fietspad kan worden aangelegd. Iets verderop in de straat willen we de fietsers via een schuine oversteek veilig terug naar de juiste kant van de weg brengen. Daarom is een ingreep in de Sint-Janstraat wenselijk.

Waarom deze richting en niet andersom?

De fietsers die schuin oversteken in de Sint-Janstraat, hoeven dan enkel het aankomend verkeer in de gaten te houden. Een vlotte doorstroming op de gewestweg is belangrijk voor de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV). Voertuigen die op het kruispunt halt houden om af te slaan in de Sint-Janstraat, verhinderen een vlotte doorstroming.

Tot wanneer?

De testfase loopt tot eind juli. Vanaf augustus 2023 start de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Gemeenschap met onderhoudswerken in Worteldorp. Het kruispunt met de Sint-Janstraat wordt ook onder handen genomen. Bijgevolg zullen we vanaf augustus in de omgeving van de Sint-Janstraat geen correcte tellingen en metingen meer kunnen doen. Daarom vinden we het belangrijk om nu (nog voor de onderhoudswerken van start gaan) een aantal zaken uit te testen en te beoordelen. In de loop van augustus volgt een evaluatie met alle betrokkenen: school, ouders, gemachtigde opzichters, buurtbewoners, dorpsraad,... Een link naar de digitale bevraging zal op deze pagina beschikbaar zijn.

Tot slot

We streven met het project School-straten naar meer ruimte voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. Dat is nodig, want de kinderen in Wortel stappen en trappen graag: gemiddeld komt 75% van de leerlingen op een duurzame manier naar school. Een recordcijfer!

Alvast bedankt om mee te werken aan deze testmaatregel en uw route naar school of werk aan te passen indien nodig.

Nieuws

Resultaten van de bevraging

06-05-2022

92 mensen deelden hun mening over de schoolomgeving: dankjewel!

De helft van de deelnemers (46) aan de bevraging zijn ouder van één of meerdere leerlingen. 43 mensen die de bevraging invulden zijn (ook) buurtbewoner van de school. De meeste mensen komen met de fiets naar de school (41%), één op vier komt te voet. Eén derde van de mensen komt met de auto. De schoolingang "Rooimans" is de meest gebruikte ingang van De Wijsneus.

Benieuwd naar de resultaten? Je vindt ze hier.

We vroegen ook aan de leerlingen wat zij van hun schoolomgeving vinden. Tijdens een smiley-tocht in de schoolomgeving mochten ze lachende of droevige smileys plaatsen op plekken die ze veilig of minder veilig vonden. De knelpunten die ze toen benoemden, hadden vooral te maken met de inrichting van het openbaar domein en het gedrag van bestuurders:

Aan het Vagebondplein: te smal, veel bochtjes, onduidelijk wie er voorrang heeft en waar je als fietser best rijdt, mag je hier spookrijden op het voetpad? Tegenover de bakker: de haag staat te hoog en belemmert het zicht, het is hier stoffig. Aan 't Slot: druk verkeer van overal, de auto's rijden hier te snel, we willen een stopbord of verkeerslicht. Zebrapad aan de apotheek: zonder oversteker stop hier niemand, het is echt druk hier, je ziet hier niet goed, je ziet ook niet dat hier een school is. De oversteker is goed. We willen een verkeerslicht. Kerkpad: hier rijden weinig auto's dus het zebrapad is niet echt nodig Aan de fontein (Boomkes): de hagen staan hier zo hoog dat we op het fietspad moeten gaan staan om het verkeer te kunnen zien. Aan de Boomkes (kant van 't Slot): is hier een voetpad of parking? Ik kan hier niet goed stappen. Rooimans: de auto's rijden te snel, het voetpad is te smal, hier is geen plaats voor een mama met een buggy.