Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Over het project

Met dit project willen we méér en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving en minder CO2-uitstoot en fijn stof door schoolverkeer.

Het project School-straten volgt voor elke basisschool in Hoogstraten hetzelfde traject met vier fasen:

  1. Wat wil het kind zelf?
  2. Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken
  3. Invoeren, testen en evalueren
  4. Definitieve maatregelen

Fase 1: Wat wil het kind?

Doorheen het project staat het kind centraal: hoe beleven zij de mobiliteit rondom de schoolpoort?

Kinderen beleven de rit naar school anders dan volwassenen. Ze kijken op een andere hoogte en hebben andere interesses en vaardigheden. Door interviews met kinderen en kleuters op de speelplaats zijn we in 2017 te weten gekomen hoe zij de verplaatsing naar school ervaren. En we hebben hen ook letterlijk gevolgd. Met een go-pro camera filmden ze zelf hun rit naar school. Het resultaat was een kort filmpje per school. Het vormt de basis voor de volgende stappen in het project. Bekijk het filmpje hier!

Omdat het filmpje dateert van 2017 hebben we met de kinderen vanaf de derde kleuterklas een update gedaan.

Fase 2: Van uitdagingen naar oplossingen

Het schoolteam, de ouders en buurtbewoners worden bevraagd over de uitdagingen voor deze schoolomgeving. Elke school heeft immers een eigen mobiliteitssituatie. De resultaten worden geanalyseerd en verwerkt. Nadien volgt een werksessie waarin alle betrokkenen worden uitgenodigd om mee naar oplossingen te zoeken. Met de hulp van experten (o.a. van de lokale politie en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde) wordt een pakket van testmaatregelen uitgewerkt. De testfase wordt administratief en logistiek voorbereid: opmaak politiereglementen, signalisatiemateriaal bestellen, communicatie naar ouders en omwonenden enzovoort.

Fase 3: Invoeren, testen en evalueren

Kleine en grote maatregelen worden getest. De proefopstellingen kunnen erg diverse vormen aannemen: van sensibiliserende acties tot structurele ingrepen (schoolstraat, fietsstraat, enkele richting, parkeerbeleid,...) die gedurende maanden getest worden.

Fase 4: Definitieve maatregelen

Eenmaal getest volgt de evaluatie. Speciale aandacht gaat naar het raadplegen van kinderen en volwassenen en het omvormen van de testmaatregelen tot permanente maatregelen.