Eerste presentatie van de testmaatregelen op het dorpsmoment Wortel2030

Op het dorpsmoment van Wortel2030 werden de testmaatregelen voorgesteld aan het dorp.  De testmaatregelen moeten nog verder verfijnd en voorbereid worden. Een uitgebreide communicatie volgt na de zomer. In een krantje vertellen we wat er gaat veranderen in de schoolomgeving en hoe iedereen kan helpen aan een veiligere schoolomgeving! 

 

Klik op onderstaande maatregelen om de affiche te bekijken : 

Veilige fietsroute tussen Rooimans en Poeleinde

Meer ruimte voor fietsers en stappers in Rooimans

Veilige oversteekplaatsen en schoolingangen

De Boomkes autoluwer

Het Kerkpad als aantrekkelijke fietsstraat

Algemene maatregelen School-straten