Van uitdagingen naar oplossingen

Het schoolteam, de ouders en buurtbewoners van De Wijsneus werden bevraagd over de uitdagingen voor deze schoolomgeving. We organiseerden ook een werksessie op 28 april. De resultaten worden nu geanalyseerd en verwerkt.

Wat nu?

Met de hulp van experten (o.a. van de lokale politie en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde) wordt een pakket van testmaatregelen uitgewerkt. De testfase wordt administratief en logistiek voorbereid: opmaak politiereglementen, signalisatiemateriaal bestellen, communicatie naar ouders en omwonenden enzovoort.

Invoeren, testen en evalueren

Kleine en grote maatregelen worden getest. De proefopstellingen kunnen erg diverse vormen aannemen: van sensibiliserende acties tot structurele ingrepen (schoolstraat, fietsstraat, enkele richting, parkeerbeleid,...) die gedurende maanden getest worden. In deze fase (fase 3) zal er na de zomer opnieuw een bevraging plaatsvinden waarbij iedereen zijn of haar mening kan delen!