home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Een nieuw toekomstbeeld voor De Boomkes

Het groenste dorp, het sociaalste dorp, dorpste dorp: dat zijn de ambities van het burgerinitiatief Wortel 2030. In het centrum van Wortel staat de volgende jaren heel wat op stapel. De bedoeling is om het dorp een groener karakter te geven en de leefbaarheid te versterken. Het toekomstbeeld voor De Boomkes draagt hieraan bij.

Uit het syntheserapport Wortel 2030 “Een dorpontwikkelingskader voor Wortel 2020-2030”:
“Op de Boomkes, daar ga je nu echt niet zitten.” - dorpsbewoner

Wat zien we nu?

 • ‘De Boomkens’ en het Vagebondplein vormen het hart van het dorp.
 • Veel belangrijke functies zijn errond gesitueerd: de kerk, ‘t Trefpunt, de school, de bibliotheek, jeugdlokalen en jeugdhuis.
 • De pleinen zijn sterk gericht op de auto en ingericht als parkeerplaats.
 • Ze dienen maar enkele dagen per jaar voor een andere functie.
 • Rond de pleinen staan haagjes en bomen.
 • De drukke hoofdweg verbindt beide pleinen.
 • Rond de pleinen staan nog gebouwen met een kleine korrel en dorpse beeldkwaliteit.

De uitdagingen

Er zijn veel kansen om de kwaliteiten van de pleinen en hun omgeving te verbeteren, zodat ze nog meer het hart van het dorp worden.

 • Inzetten op de pleinen heeft een grote impact op de identiteit van het dorp. Denk aan: de materialen, het groen, de weg tussen beide, de gebouwen rondom.
 • De pleinen kunnen gastvrijer en genereuzer worden.
 • De verblijfskwaliteit van de pleinen kan sterk verhogen door minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor de mens – spelende kinderen, ouderen, mensen met een beperking, … – te creëren.
 • De gebouwen rond de pleinen hebben een grote invloed op de beeld- en verblijfskwaliteit van de dorpskern. Het is een uitdaging ze klaar te maken voor de toekomst.

 

Wat willen we in 2030? Waar zetten we op in?

Uit alle werksessies en gesprekken blijkt een duidelijke nood aan toegankelijk groen en kwalitatieve pleinen in het dorp waar er meer ruimte is voor de mens en voor groen en water en minder voor de auto. Daarrond komen een aantal ambities naar voren.

De Boomkes zien we in de toekomst als hét centrale dorpsplein voor ontmoeting en evenementen. Het Vagebondplein is een plein met veel groen en water tot aan de kerktuin. De dorpsstraat tussen de pleinen verbindt de pleinen. Ook de bebouwing rond de pleinen en de dorpsstraat bepaalt in grote mate de kwaliteit ervan. Er is een bruisend gemeenschapsleven voor, in en achter ’t Slot, met ruimte voor sport en spel.

We zetten in op een sterke kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in de dorpskern. De dorpsbewoners willen samen met de stad een inrichtingsplan voor de openbare ruimte maken. Daarbij zoeken we naar een combinatie van veel groen, een passende inrichting voor het gebruik van de pleinen bij evenementen, maar ook om op andere dagen op een bankje te zitten en dorpsgenoten te ontmoeten.

“Ik telde deze week elke ochtend zo’n 7 à 8 wagens op het plein van De Boomkes en op woensdagmiddag zo’n 20-tal.” - dorpsbewoner

Een belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan is een verkenning naar een betere inpassing van het parkeren. We onderzoeken onder andere de mogelijkheden en het draagvlak voor alternatieve parkeerplekken en (elektrische) deelauto’s.

“We willen graag een jeugdsite realiseren waar ook andere verenigingen terecht kunnen.” - schepen Faye Van Impe

De recent ontharde speelplaats bij de school zien we als het derde plein waar kinderen veilig kunnen spelen.

Een eerste quickwin is het afsluiten van het straatje voor ’t Slot. Dit kan vrij eenvoudig gerealiseerd worden via een politieverordening. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met de toegankelijkheid van de pleinen voor mensen die slecht ter been zijn.

Een tweede actie kan zijn om een tijdelijke testopstelling te maken. Daarmee kan een andere inrichting en een ander gebruik van de pleinen en straten errond in het echt worden uitgetest. De inzichten die hieruit voortkomen kunnen het gesprek over een inrichtingsplan voeden.

Lees het volledige rapport op: https://www.hoogstraten.be/Wortel2030

logo Vlaanderen

Deel op facebook
Deel op twitter