home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Nieuws

1 mei

Subsidieaanvraag 'Groene, derde plekken voor de toekomst'

01-05-2022

De subsidieaanvraag omvat 2 herinrichtingsprojecten waarbij er veel aandacht gaat naar ruimte voor ontmoeting, mobiliteit en het klimaat. De herinrichtingsprojecten liggen in de omgeving van De Boomkes en de wijk Donkakker in Meer.

In het dossier worden volgende doelstellingen voorop gesteld:

In een wijk in Meer met een aantal sociale woningen en in de dorpskern van Wortel creëren we groene plekken voor ontmoeting, spel en beweging. Door de bewoners te betrekken doorheen het hele project, wordt de openbare ruimte in hun omgeving echt een eigen “derde plek” voor de deur. Door meer kwalitatief groen of ruimte voor wateropvang te voorzien krijgen de mensen in de wijk en bij uitbreiding van het dorp kansen tot rust en beleving. Dat leidt tot meer samenhang en betrokkenheid op wijk- en dorpsniveau. Maar ook tot meer waardering voor een vernieuwende manier waarop we de publieke ruimte gebruiken en inrichten. Dit zet de toon voor toekomstige projecten, waarbij kindvriendelijkheid en klimaatrobuuste principes centraal staan. Dat resulteert ook in een nieuwe werkflow voor de stad. Draagvlak en inspraak zijn immers nodig om tot een betere publieke ruimte te komen.

Deze doelstellingen willen we concreet realiseren in de omgeving van de Boomkes door middel van onderstaande acties: 

Afsluiten voor het doorgaand verkeer Realisatie van een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden Realisatie van het groene hart van het dorp Creëren van spelprikkels voor kinderen en jongeren Pleinfunctie ter ondersteuning van het verenigingsleven