Samen spelen en elkaar ontmoeten in het Hoefijzer

Wij werken aan de ontmoetingsplek in jouw buurt

Stad Hoogstraten wil van het buurtpleintje in het Hoefijzer in Hoogstraten een plek maken om te spelen, sporten, ontmoeten en op ontdekking te gaan. Een kindvriendelijke plek voor kinderen en jongeren uit de buurt. Tot 29 oktober 2023 hadden buurtbewoners de kans om hun mening te geven en ideeën te delen rond de nieuwe invulling van het plein. De resultaten van deze bevraging werden verwerkt in een visienota, die als basis diende voor de landschapsarchitect om een plan te ontwerpen.

Ondertussen kunnen we een heel mooi plan aan jullie presenteren. Klik op de rode knop hierboven om het plan te zien!
De uitvoering van de werken zullen dit najaar starten. 

We houden jullie op de hoogte!

 

 

1. Invullen bevraging door inwoners

oktober 2023

2. Opmaak ontwerpnota door de stad

november 2023

3. Opmaak ontwerp door landschapsarchitect

december 2023

4. Evaluatie ontwerp

voorjaar 2024

5. Aanstellen uitvoerende firma

voorjaar 2024

6. Organisatie en uitvoering in het plantseizoen

najaar 2024