home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

TESTMAATREGEL: enkele richting in (een stukje van) de Sint-Janstraat.

17-05-2023

Wat?

Sinds begin juni wordt een bijkomende verkeersmaatregel uitgetest in de Sint-Janstraat. Daar geldt nu beperkt éénrichtingsverkeer in de richting van Worteldorp. Enkel fietsers, speedpedelecs en bromfietsers klasse A mogen nog in twee richtingen rijden.

Waarom?

Het kruispunt Sint-Janstraat x Worteldorp x Zandstraat is een cruciaal punt dat verschillende fietsstraten met elkaar verbindt en waar 's morgens en 's avonds veel schoolkinderen oversteken. De (her)inrichting van dit kruispunt is belangrijk om fietsers en voetgangers veilig te laten oversteken.

We streven hier naar een bajonetkruispunt: een kruispunt dat uit twee T-splitsingen bestaat, die op een relatief korte afstand aan een doorgaande weg tegenover elkaar liggen.

Het voordeel hiervan is dat één centraal zebrapad voldoende is om veilig over te steken. Met slechts één in plaats van twee zebrapaden hebben de gemachtigde opzichters 's morgens een veel beter zicht op aankomende fietsers en voetgangers. Zij kunnen dan in één beweging oversteken van de ene hoek van het kruispunt (aan de bakker) naar de andere hoek (aan de boerderij).

Hiervoor is extra ruimte nodig in de Sint-Janstraat, aan de kant waar het zebrapad zou komen, zodat er een gemengd voet/fietspad kan worden aangelegd. Iets verderop in de straat willen we de fietsers via een schuine oversteek veilig terug naar de juiste kant van de weg brengen. Daarom is een ingreep in de Sint-Janstraat wenselijk.

Waarom deze richting en niet andersom?

De fietsers die schuin oversteken in de Sint-Janstraat, hoeven dan enkel het aankomend verkeer in de gaten te houden. Een vlotte doorstroming op de gewestweg is belangrijk voor de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV). Voertuigen die op het kruispunt halt houden om af te slaan in de Sint-Janstraat, verhinderen een vlotte doorstroming.

Tot wanneer?

De testfase loopt tot eind juli. Vanaf augustus 2023 start de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Gemeenschap met onderhoudswerken in Worteldorp. Het kruispunt met de Sint-Janstraat wordt ook onder handen genomen. Bijgevolg zullen we vanaf augustus in de omgeving van de Sint-Janstraat geen correcte tellingen en metingen meer kunnen doen. Daarom vinden we het belangrijk om nu (nog voor de onderhoudswerken van start gaan) een aantal zaken uit te testen en te beoordelen. In de loop van augustus volgt een evaluatie met alle betrokkenen: school, ouders, gemachtigde opzichters, buurtbewoners, dorpsraad,... Een link naar de digitale bevraging zal op deze pagina beschikbaar zijn.

Tot slot

We streven met het project School-straten naar meer ruimte voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. Dat is nodig, want de kinderen in Wortel stappen en trappen graag: gemiddeld komt 75% van de leerlingen op een duurzame manier naar school. Een recordcijfer!

Alvast bedankt om mee te werken aan deze testmaatregel en uw route naar school of werk aan te passen indien nodig.

Meer nieuws & activiteiten

School-straten

Met een kindvriendelijke bril kijken we naar acht schoolomgevingen in Hoogstraten.

Het project School-straten in Hoogstraten

School-straten: De Wijsneus

Met dit project willen we méér en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving en minder CO2-uitstoot en fijn stof door schoolverkeer.

Fase 1: Wat wil het kind?

1 januari 2022 - 24 maart 2022

Fase 2: Van uitdagingen naar oplossingen

25 maart 2022 - 31 mei 2022

Fase 4 : Definitieve maatregelen

1 januari 2023 - 30 juni 2024