home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Subsidieaanvraag 'Groene, derde plekken voor de toekomst'

01-05-2022

De subsidieaanvraag omvat 2 herinrichtingsprojecten waarbij er veel aandacht gaat naar ruimte voor ontmoeting, mobiliteit en het klimaat. De herinrichtingsprojecten liggen in de omgeving van De Boomkes en de wijk Donkakker in Meer.

In het dossier worden volgende doelstellingen voorop gesteld:

In een wijk in Meer met een aantal sociale woningen en in de dorpskern van Wortel creëren we groene plekken voor ontmoeting, spel en beweging. Door de bewoners te betrekken doorheen het hele project, wordt de openbare ruimte in hun omgeving echt een eigen “derde plek” voor de deur. Door meer kwalitatief groen of ruimte voor wateropvang te voorzien krijgen de mensen in de wijk en bij uitbreiding van het dorp kansen tot rust en beleving. Dat leidt tot meer samenhang en betrokkenheid op wijk- en dorpsniveau. Maar ook tot meer waardering voor een vernieuwende manier waarop we de publieke ruimte gebruiken en inrichten. Dit zet de toon voor toekomstige projecten, waarbij kindvriendelijkheid en klimaatrobuuste principes centraal staan. Dat resulteert ook in een nieuwe werkflow voor de stad. Draagvlak en inspraak zijn immers nodig om tot een betere publieke ruimte te komen.

Deze doelstellingen willen we concreet realiseren in de omgeving van de Boomkes door middel van onderstaande acties: 

Afsluiten voor het doorgaand verkeer Realisatie van een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden Realisatie van het groene hart van het dorp Creëren van spelprikkels voor kinderen en jongeren Pleinfunctie ter ondersteuning van het verenigingsleven
Meer nieuws & activiteiten

Een nieuw toekomstbeeld voor De Boomkes

Hoe wil jij dat De Boomkes er in de toekomst uitzien? Wat wil jij er beleven? Wat wordt hét beeld van de dorpskern van Wortel? Jullie vulden massaal de online bevraging in en bepalen zo mee de toekomst van De Boomkes.

Meer informatie over het project

Infomoment De Boomkes

2 mei 2023

Opmaak visietekst

juni 2023

Opmaak ontwerpplannen

juli – augustus 2023

Voorstelling plannen aan kwaliteitskamer

September 2023

Afwerken ontwerpplannen en extra onderzoeken

oktober 2023 – maart 2024

Gunning van de opdracht

juni 2024

Finalisatie herinrichting

najaar 2024